Priser:
Kreditt inntil 30 dager fra leverigsdato kan innvilges etter vurdering.
Prisene er ekskl. mva og gjelder fram til 15.09.2017, dersom det ikke blir noen prisendringer fra leverandør.
Faktura under netto kr. 500, blir tillagt kr. 50 i gebyr. Papirfaktura blir tillagt et gebyr på 60 kr.

Frakt:
Om ikke annet er avtalt sendes ordren med Schenker Bedriftspakke. Ordre på over kr. 8000 ekskl.mva. sendes fraktfritt (med unntak av noen få varer).

Restordre:
Skulle vi ikke være i stand til å levere komplett, blir det notert restordre. Vi vil så langt det lar seg gjøre angi leveringstid på restorderen. Restordre fra fraktfri sending blir ikke automatisk fraktfritt levert. Restordre kan bli strøket uten varsel etter 2 mnd..

Minstekjøp/brekk av kartong:
Brekk av kartong blir tillagt 10%. Kartong/minimum kjøp er oppgitt i parentes ( ) i vår prisliste.

Retur / reklamasjon:
Send aldri varer i retur uten først å ha avtalt med Helmin.
VARER SOM MOTTAS UTEN HELMINS KVITTERTE RETURSKJEMA KREDITERES IKKE!
Ved retur av varer vil det etter vurdering bli trekt minimum 15% på netto prisen, og minimum 20% ved skadet embalasje.
Har HELMIN gjort feil eller det er feil på varene, betaler vi returfrakten og sender nye varer uten omkostninger.
Reklamasjon må skje innen 8 dager fra mottakelse.

Ordredetaljer:
For at vi raskest mulig skal kunne ekspedere din ordre, ønsker vi følgende opplysninger på deres ordre:
Kundenummer, navn, artikkelnr. og beskrivelse av produktet, antall og leverings måte.

Varmebransjens Innkjøpskatalog/ehandel:
Det tas forbehold om trykkfeil i katalog/ehandel mm.. Helmin AS er ikke økonomisk ansvarlig for evt. trykkfeil eller ubevist feilinformasjon som kommer kunden til skade. Priser, mål, lagerbeholdning, leveringstid og annen informasjon er gitt etter beste evne.
Kopiering, opptrykk eller annen bruk av stoffet kun etter skriftlig samtykke fra Helmin AS